Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kinetična energija

Včasih kdo reče, da je tako poln energije, da bi kar tekel. Energijo, ki jo ima nekdo, ki teče, imenujemo kinetična energija. Hitreje tečemo, večjo kinetično energijo imamo. Vsako gibajoče se telo ima kinetično energijo, ki se lahko spremeni zaradi dela, ki ga opravijo zunanje sile.

Kolikšno hitrost imamo pri teku, je odvisno od opravljenega dela. Med tem ko mišice opravljajo delo, delujemo na podlago, sila podlage pa nato kot zunanja sila deluje na nas in nam povečuje oziroma vzdržuje kinetično energijo. Za povečanje kinetične energije je pri težjem tekaču potrebno več dela. Če težji in lažji tekač tečeta z enako hitrostjo, ima težji tekač večjo kinetično energijo.

Povedali smo že, da imajo vsa gibajoča se telesa kinetično energijo. Ker vemo, da Zemlja kroži okrog Sonca, velja, da ima naša Zemlja prav tako kinetično energijo. Zato imajo vsa telesa, ki na Zemlji mirujejo, enako hitrost kot Zemlja sama in s tem kinetično energijo. Zato lahko rečemo, da ima drevo kinetično energijo, saj se glede na druge predmete (npr. Sonce) v vesolju giblje. A v večini primerov je naš opazovani sistem Zemlja. Torej če opazujemo drevo glede na Zemljo, drevo miruje in glede na Zemljo nima kinetične energije. Pri obravnavi kinetičnih energij različnih teles v našem okolju se namreč osredotočimo na točke na Zemlji in opazujemo gibanje teh teles glede na Zemljo.

<NAZAJ
>NAPREJ55/235