Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Električni naboj in električna sila

Električni naboj je osnovna lastnost snovi. Poznamo dve vrsti električnega naboja, in sicer pozitivni in negativni naboj. Nosilec osnovnega pozitivnega električnega naboja je proton. Nosilec osnovnega negativnega naboja pa je elektron. Njun naboj je enako velik, vendar nasproten. Z elektroni in protoni si se že srečal pri kemiji. Če je število nosilcev obeh predznakov naboja enako, je snov električno nevtralna. Lahko pa je katerih od njih več. Takrat je snov naelektrena.

Na spodnjem prikazu spreminjaj število negativnih in pozitivnih nabojev ter spremljaj, kako se s tem spreminja naelektrenost snovi.

Električni naboj merimo v enotah coulomb, krajše $\rm{C}$, ali v ampersekundah, krajše $\rm{As}$. Velikost naboja enega elektrona ali enega protona imenujemo osnovni naboj. Za proton znaša $e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \rm{As}$.

Telesi, ki imata enako predznačen naboj, se med seboj odbijata. Telesi z nasprotnim nabojem pa se privlačita.

<NAZAJ
>NAPREJ148/235