Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Notranja energija

V prejšnji enoti smo govorili o raztezanju snovi. Pri plinih smo pokazali, da se pri segrevanju plin razteza, kar lahko povzroči povečanje volumna posode ali pa povečanje tlaka. Za tlak smo povedali, da je posledica trkov molekul plina na stene posode. Če segrejemo plin, se molekule v povprečju gibljejo hitreje in tlak se poveča.
Na animaciji spodaj je prikaz gibanja molekul plina v zaprti posodi. Molekule se gibljejo neurejeno in se pri tem zaletavajo v stene posode in med seboj. Gibajoča molekula plina ima določeno hitrost, zato ima tudi kinetično energijo $W_{\rm k}$. Skupno kinetično energijo vseh molekul v posodi bi izračunali tako, da bi sešteli vse kinetične energije posameznih molekul. Skupno kinetično energijo molekul plina običajno imenujemo notranja energija. Notranjo energijo označimo z $W_{\rm n}$ in jo merimo v joulih [$\rm J$].


Tudi kapljevine se pri segrevanju raztezajo (spomnimo se na mleko). Podobno kot plin, ki je zaprt v posodi, se kapljevina pri segrevanju želi razširiti. Tudi molekule v kapljevini se ob segrevanju v povprečju gibljejo hitreje in imajo višjo kinetično energijo.


vrenje vode

Energija kapljevine ni odvisna samo od kinetične energije molekul. Podobno kot pri trdnih snoveh, ki se pri segrevanju prav tako raztezajo, moramo pri notranji energiji kapljevine upoštevati tudi medsebojne vezi med molekulami. Pri plinu ti vplivi niso tako pomembni. Kako določimo energijo snovi, ki jo sestavlja veliko število sestavnih delov oz. atomov in molekul, si bomo pogledali v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ118/235