Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgradba trdnin, kapljevin in plinov

Vesolje, v katerem živimo, je zgrajeno iz različnih snovi. Vse snovi pa so zgrajene iz majhnih gradnikov, ki jih imenujemo atomi.

Atomi se med seboj razlikujejo in so v snoveh med seboj različno povezani. Več o tem bomo spoznali pri kemiji. Ali veš, kako ločimo snovi glede na to, kako so atomi povezani med seboj?

Kako dolgo že poznamo atome?

Atomi navadno v snovi ne nastopajo sami. Običajno so povezani med seboj v večje strukture. Pravimo jim molekule. Velikost atomov (atomi so veliki med $0,032\, \rm {nm}$ in $0,225\,\rm {nm}$) in oblike molekul pa dajejo snovi posebne kemijske ter fizikalne lastnosti. Shematičen prikaz molekule vode ($\rm H_2O$) lahko vidimo na sliki.

Snov je torej zgrajena iz atomov, ki se spajajo v molekule. Te pa se naprej povezujejo med seboj. V naravi vsi atomi niso enaki. Razlikujejo se po notranji sestavi, zato imajo tudi različna imena. Z eno besedo jih imenujemo elementi. Elementi so lahko plini (vodik, kisik, dušik ...), kovine (železo, baker, aluminij ...) in drugo. V naravi pogosteje kot elemente srečujemo spojine. To so snovi, ki so sestavljene iz več elementov. Eno spojino smo že srečali. To je voda ($\rm H_2O$),ki jo sestavljata vodik in kisik. Zrak je mešanica plinov, ki jih sestavljajo različni elementi in spojine. Največ je dušika (približno $80\,\%$).

Kakšna je razlika med fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi snovi?

<NAZAJ
>NAPREJ98/235