Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zveza med maso, silo in pospeškom

Kaj povzroči sila?

Se spomniš prvega Newtonovega zakona, zakona o ravnovesju? Kaj pravi?

Kaj se zgodi, če se ravnovesje poruši? Kako lahko to dosežemo?

 

Opazuj dogodek, ki ga prikazuje video posnetek. Poskusi ga opisati. Opazovano telo naj bo žogica za golf.

Žogica je v ravnovesju, dokler se je palica ne dotakne. Palica deluje na žogico vse, dokler se dotikata. Med tem se žogici hitrost povečuje. V trenutku, ko ima žogica hitrost večjo kot palica, se "odlepita". Dokler palica deluje na žogico s silo, se žogica giblje pospešeno in hitrost se ji povečuje. Če bi bila sila ves čas enaka, bi se žogica med udarcem gibala enakomerno pospešeno.

Kaj se zgodi na spodnjem videoposnetku?

Kaj imata skupnega oba videoposnetka? Primerjaj spremembo hitrosti pri obeh pojavih. Po čem se razlikujeta?

Poskusi odgovoriti na zastavljena vprašanja. Ko boš do konca prebral enoto, boš zagotovo tudi razumeli odgovore.

  1. Ali lahko vplivamo na to, kako daleč bo letela žogica? Kaj bi se zgodilo, če bi namesto žogice za golf s palico udarili žogico za namizni tenis ali kroglo za biljard?
  2. Kaj bi bilo, če bi avto v steno zapeljal z zelo majhno ali zelo veliko hitrostjo? Kaj pa, če bi se namesto avtomobila v steno zaletel tovornjak?

<NAZAJ
>NAPREJ15/235