Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elektromagnet

Do pred približno 200 leti so mislili, da so edini izvori magnetnega polja trajni magneti. Vedeli so, da se v bližini trajnega magneta magnetnica obrne v smeri polja.

 

Hans Cristian Oersted (1777-1851) je bil danski fizik in kemik, profesor na univerzi v Kopenhagnu. Leta 1820 je pripravil demonstracijske poskuse na svojem domu za študente in prijatelje. Želel je pokazati, kako se žica, po kateri teče električni tok, zaradi upora in sproščene toplote segreje. Prav tako je hotel pokazati še nekaj poskusov iz magnetizma, zato je imel na isti mizi tudi magnetnico.

 

Magnetnica je po srečnem naključju stala blizu vodnika. Hans Cristian Oersted je opazil, da se magnetnica vsakič, ko spusti tok skozi žico, zasuka.

 

Oglejmo si kratek film, ki kaže podoben poskus, kakor ga je pred dvesto leti naredil Oersted

Najprej po žici ne teče tok. Demonstrator pokaže, da takrat magnetnica kaže ves čas v isto smer, kljub temu da jo premika okoli vodnika. Magnetnica kaže v smeri zemeljskega polja. Ko pa demonstrator spusti tok skozi vodnik, se magnetnica zasuka. Očitno tok, ki teče skozi vodnik, ustvari dodatno magnetno polje v okolici. Magnetnica se zasuka tako, da v vsaki točki kaže v smeri vsote zemeljskega magnetnega polja in magnetnega polja, ki je nastalo zaradi toka skozi vodnik.

Pojav, ki ga je prvi opazil Hans Cristian Oersted, je izredno pomemben za razumevanje električnih in magnetnih naravnih zakonov in razvoj elektrotehnike v zadnjem stoletju. Povezuje namreč električne in magnetne pojave in je izhodišče za delovanje večine električnih naprav, brez katerih si danes življenje težko predstavljamo.

<NAZAJ
>NAPREJ207/235