Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Električno delo in moč

Pri poganjanju električnega naboja skozi vodnike opravlja vir električne napetosti delo. To delo opravi vir na račun svoje notranje energije. Moč nam pove, v kolikem času to delo vir opravi.

Elektična moč

Električna moč je odvisna od napetosti in toka. Enota električne moči je vat ($\rm{W}$).

Izračunamo jo z enačbo $P = U \cdot I$. Ko v to enačbo vstavimo izpeljave Ohmovega zakona, dobimo še naslednje enačbe $P = U \cdot I = (R \cdot I) \cdot I = R \cdot I^2$ in $P = U \cdot I = U \cdot (\frac{U}{R}) = \frac{U^2}{R}$.

Električno moč lahko primerjamo z močjo toka vode. Reka, ki ima večji padec (to je višinsko razliko), je močnejša od počasne reke na položnem terenu. Prav tako je odvisno, koliko vode preteče po strugi. Tista reka z večjim pretokom vode je močnejša.

Višinsko razliko lahko primerjamo z električno napetostjo. Električni tok pa s tokom vode. Tako je tudi električna moč večja, če sta večja električna napetost in električni tok.

Električno delo

Tudi tukaj je delo odvisno od moči vira in časa,  kako dolgo to delo opravljamo. Tako z izpeljavo enačbe $A = P \cdot t$ dobimo enačbo za električno delo $A = U \cdot I \cdot t$.

Pri električnem delu pogosto namesto enote joule ($\rm{J}$) uporabljamo enoto vatsekunda ($\rm{Ws}$) oziroma njeno izpeljavo kilovatna ura ($\rm{kWh}$).

Pomni:

$1\;\rm{kWh} = 1 000\;\rm{Wh} = 3 600 000\;\rm{Ws} = 3,6 \cdot 10^6\;\rm{Ws} = 3,6 \cdot 10^6\;\rm{J} = 3,6\;\rm{MJ}$

Zaradi višinske razlike steče voda po žlebu. Iz žleba se ta voda pretaka na mlin in ga poganja. Večja kot je višinska razlika in večji kot je pretok vode, hitreje se mlinsko kolo vrti in več dela lahko opravi.

Baterija ustvari električno napetost, zaradi katere steče po električnem krogu električni tok. Ta tok poganja elektromotor, ki je vezan v električni krog. Večja je napetost in večji je električni tok, več dela lahko opravi elektromotor.

<NAZAJ
>NAPREJ189/235