Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzporedna vezava porabnikov

Vzporedna vezava

Cilji:

Sestavimo vzporedno vezje in poskušajmo ugotoviti, kolikšen električni tok teče skozi posamezen porabnik. Električni tok bomo merili z ampermetrom in si zapisali izmerjene rezultate ter jih na koncu med seboj primerjali.

Potrebščine:

  • ampermeter,
  • dve $1,2$-$\rm{W}$ in $6$-$\rm{V}$ žarnici,
  • podstavka za žarnici,
  • štiri $1,5$-$\rm{V}$ baterije,
  • $10$ izoliranih žic.

Iz žic, baterije in dveh žarnic sestavimo vezje, kjer sta žarnici vezani vzporedno. Kako to storimo, si lahko ogledaš na naslednji sliki.

Pozorno si oglej žarnice in primerjaj, kako svetijo.

Ali vse žarnice svetijo enako svetlo?

Drži. Ne drži.

Za vsako posamezno žarnico bomo izmerili električni tok skoznjo. V vezju z več porabniki vežemo ampermeter zaporedno tik pred tem porabnikom. Kako to storimo, je prikazano na naslednjem posnetku.

 

 

Prav tako izmerimo električni tok skozi vir. To storimo tako, da vežemo ampermeter tik ob vir.

<NAZAJ
>NAPREJ182/235