Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premo enakomerno gibanje

Avtomobilček na baterije vključimo in spustimo, da se giblje naravnost po tleh. Bolj natančno opazujemo del njegovega gibanja, ki ga ponazorimo tudi s preglednico in grafom.

Na spodnji animaciji opazuj spreminjanje lege avtomobila v odvisnosti od časa

Označi pravilen odgovor.

Glede na tir poznamo premo in krivo gibanje. Gibanje avtomobilčka, ki je prikazan na animaciji, je premo , ker se giblje naravnost. Glede na hitrost pa je gibanje lahko enakomerno ali neenakomerno. Avtomobilček na animaciji se giblje enakomerno , ker v enakih časovnih intervalih prevozi enako pot. To pomeni, da se mu med gibanjem hitrost ne spreminja.
Iz preglednice ali z grafa lahko odčitamo vrednosti prevožene poti v izbranem časovnem obdobju. Dopolnite.

Avtomobilček v $4$ sekundah prepotuje razdaljo 2 metra. Da prevozi $1$ meter, potrebuje 2 sekundi.

Če bi se avtomobilček gibal še naprej premo enakomerno, bi v $1$ minuti prevozil 30 metrov.

Zgled

Izračunajmo hitrost avtomobilčka, ki v $6\,\rm{s}$ prevozi $3\,\rm{m}$.

$\Delta{t}=6\,\rm{s}$
  $v=\frac{\Delta{x}}{\Delta{t}}$
$\Delta{x}=3\,\rm{m}$
  $v=\frac{3\,\rm{m}}{6\,\rm{s}}$ 
$v=?$
  $v=0,5\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$

<NAZAJ
>NAPREJ1/235