Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Energijski zakon

V enoti o toploti smo spoznali, da lahko notranjo energijo telesa spremenimo z dovajanjem ali odvajanjem toplote. Notranjo energijo telesa pa lahko povečamo tudi z delom. V nadaljevanju bomo spoznali, da sta delo in toplota enakovredna pri spreminjanju energije telesa in ju lahko povežemo v energijski zakon. Najprej pa si poglejmo, kako energijsko opišemo kamen med padanjem.

Na spodnji sliki premakni drsnik in opiši energijska stanja kamna.

Energija se torej lahko pretvarja iz ene oblike v drugo. V naših primerih se je potencialna energija na koncu pretvorila v notranjo energijo. Vmes, ko se je kroglica gibala, je imela tudi kinetično energijo. Pri tem se je ohranjala vsota kinetične, potencialne, prožnostne in notranje energije. Skupna energija telesa se ne spremeni. V takih primerih velja zakon o ohranitvi energije.

Zakon o ohranitvi energije nam pove, da se energija telesa lahko pretvarja iz ene oblike v drugo, ne more pa se izgubiti.

Padanje kroglice lahko razložimo tudi z delom. Kako? Poskusi odgovoriti.

V opisanem primeru padanja kroglice smo videli, da je delo teže enako spremembi potencialne energije. Spoznali smo tudi, da se z delom lahko spremeni notranja energija. Z delom pa lahko spreminjamo tudi druge oblike energij.

Če na opazovano telo deluje telo iz okolice s silo, npr. trenje, se del energije telesa zmanjša za delo, ki ga opravlja trenje.

<NAZAJ
>NAPREJ141/235