Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zveza med električnim tokom in napetostjo

Zvezo med električnim tokom in napetostjo bomo preučevali na podlagi preprostih električnih krogov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Merili bomo napetost in električni tok, ki teče skozi žarnico. Za ponovitev si na naslednjih slikah oglej, kako merimo z ampermetrom in voltmetrom.

  
Ampermeter                        Voltmeter

Porabniku, ki mu želimo izmeriti električni tok, vežemo ampermeter zaporedno (zaporedno, vzporedno). Voltmeter pa vežemo porabniku vzporedno (zaporedno, vzporedno).

Merjenje napetosti in toka v električnem krogu

Cilji:

Meritve električne napetosti in električnega toka bomo opravljali pri različnem številu baterij v vezju. S tem bomo spreminjali napetost v vezju in spremljali, kako se pri tem spreminja električni tok.

Potrebščine:

  • $10$ kosov izolirane žice,
  • majhna $1,2$-$\rm{W}$ in $6$-$\rm{V}$ žarnica,
  • podnožje za žarnico $\rm{E10}$,
  • tri $1,5$-$\rm{V}$ baterije.

Sestavimo vezje z eno baterijo in žarnico ter vodniki, kot je prikazano na naslednji sliki. Meritve opravimo z ampermetrom in voltmetrom.


Zdaj sestavimo vezje iz dveh baterij, žarnice in vodnikov, kot je prikazano na naslednji sliki.

<NAZAJ
>NAPREJ170/235