Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Fizikalna dognanja

Razvoj novih tehnologij je zelo odvisen od fizikalnih odkritij. Dizajniranje varnih in sodobnih prevoznih sredstev, izdelava računalnikov in drugih naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije je le nekaj primerov, pri katerih inženirji uporabljajo fizikalna znanja.

Eden največjih podvigov sodobne družbe v 20. stoletju je bil pristanek človeške posadke na Luni. Brez obširnega poznavanja fizikalnih zakonitosti to ne bi bilo mogoče. Raketni pogon in računalniško opremo na raketi so izdelali ljudje, ki so imeli ogromno fizikalnega znanja. Načrtovanje poleta in pravih orbit je temeljilo na osnovnih fizikalnih zakonih - na Newtonovem gravitacijskem zakonu. Brez teh znanj uspešen polet na Luno ne bi bil mogoč.

Kot drug primer vzemimo prenosni CD-predvajalnik. Laser mora odčitati podatke z vrteče se plošče, integrirano vezje mora digitalni zapis pretvoriti v električni signal, majhni magneti v slušalkah te signale pretvorijo v zvok, tekočekristalni zaslon pa poslušalca obvešča o igrani skladbi. Težko si je predstavljati, kakšen tehnološki razvoj je bil potreben, če upoštevamo, da so še pred sedemdesetimi leti fiziki šele razvijali polprevodnike - elemente, na katerih temelji delovanje laserjev in integriranih vezij.

Tehnološki napredek je s sabo potegnil vedno večje zahteve po energiji. Od industrijske revolucije naprej so fiziki razvijali nove načine in tehnologije, ki bi zadostile energijskim potrebam sodobne družbe. Parni stroj, elektromotor in jedrska elektrarna so le nekatera izmed pomembnih odkritij, brez katerih si danes življenja več ne znamo predstavljati.

Industrializacija in sodoben način življenja pa imajo tudi negativne posledice - predvsem za okolje. Zato tovrstne raziskave v 21. stoletju potekajo v smeri zelenih in obnovljivih virov energije. Pridobivanje energije naj bi temeljilo na naravnih virih, kot so voda, veter, sončna svetloba, geotermalna energija ipd. S tem bi se zmanjšala produkcija toplogrednih plinov, eden najbolj perečih problemov današnjega časa.

V tem poglavju bomo podrobneje obravnavali globalno segrevanje ozračja ter enega izmed okolju prijaznega načina pridobivanje energije - sončnih celic, ki zadnja leta pridobiva na veljavi.

<NAZAJ
>NAPREJ227/235