Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

FIZIKA 9
i-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole

Avtorji:
Robert Repnik, Milan Svetec, Maja Jug, Tomaž Ahčin, Goran Bezjak, Zvonko Jagličič, Marko Gosak

Urednik: dr. Vladimir Grubelnik

Ilustracije: Vladimir Grubelnik, Said Bešlagić
Slikovno gradivo: Wikipedia, Robert Repnik, Milan Svetec, Maja Jug, Tomaž Ahčin, Goran Bezjak, Zvonko Jagličič, Marko Gosak, Simon Kajtna

Strokovni pregled: dr. Marko Marhl, Branko Beznec
Konzulentski pregled: Samo Božič
Jezikovni pregled: Breda Munda
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti: Robert Repnik, Milan Svetec, Maja Jug, Tomaž Ahčin, Goran Bezjak, Zvonko Jagličič, Marko Gosak, Vesna Mrkela, Jernej Regvat 


ISBN 978-961-03-0199-8

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 164. seji, dne 19. 6. 2014, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/73 o potrditvi učbenika FIZIKA 9, i-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole.

 

 

I-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ234/235