Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zunanje sile in preoblikovalni procesi

Zemljino površje se nenehno spreminja. Nanj poleg notranjih ali endogenih sil in procesov stalno delujejo tudi zunanje ali eksogene sile in procesi. Zunanji preoblikovalni procesi potekajo povsod in neprestano. Delujejo lahko počasi in neopazno kot na primer preperevanje ali pa hitro in opazno kot na primer erozija.

Razmisli, ali lahko človekovo poseganje v naravo vpliva na učinek zunanjih preoblikovalnih procesov.

Zunanje sile, ki delujejo na Zemljo, so:

  • energija Sonca,
  • gravitacija Lune,
  • rotacija Zemlje (vrtenje Zemlje okrog svoje osi), 
  • revolucija Zemlje (gibanje Zemlje okrog Sonca).

Poišči para.

menjavanje dneva in noči
posledice rotacije Zemlje
spreminjanje letnih časov, različna dolžina dneva in noči med letom
posledice revolucije Zemlje
Število napačnih: 0

Zunanji preoblikovalni procesi, ki delujejo na Zemljinem površju, so:
  • preperevanje (razpadanje, razkrajanje kamnin in mineralov zaradi kemičnih, fizikalnih, mehanskih in bioloških procesov),
  • denudacija (ploskovno odnašanje preperine, razgaljanje skalne podlage zaradi delovanja voda, vetra, ledenikov),
  • erozija (dolbenje, razjedanje, žlebljenje in odnašanje kamninske gmote in preperine, zlasti zaradi delovanja tekoče vode),
  • akumulacija (odlaganje, nasipanje, kopičenje sedimentov ali ledu, snega). 

Zunanje sile in procesi

<NAZAJ
>NAPREJ40/320