Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Delitev naselij

Naselja so skupine stalno ali občasno naseljenih stavb, gospodarskih objektov in njim pripadajočih zemljišč. So viden rezultat človeškega dela v kulturni pokrajini. Nekatera so tako posebna, da so vpisana na seznam Unescove kulturne dediščine.

Najstarejše stalne naselbine so nastale pred približno 11.000 leti, ko so se ljudje začeli ukvarjati s poljedelstvom.

Ali veš, kje so nastala najstarejša naselja?

Jeriho je najstarejše mesto, ki je nastalo na območju rodovitnega polmeseca.

Naselja so lahko le preprosta bivališča lovcev in nabiralcev ali pa domovi z gospodarskimi poslopji in pripadajočimi zemljišči. Tam, kjer so razmere za življenje boljše, so naselja večja. Nastanejo lahko združbe večjega števila mest – metropolitanske regije.

Na nastanek in podobo naselij so najbolj vplivali:

  • relief,
  • podnebje,
  • vodni viri,
  • način življenja. 

Plavajoča vas na jezeru Titikaka (slika levo) in mesto Bangkok (slika desno)

Dejavnosti prebivalstva v naselju se kažejo v njegovi velikosti, ureditvi in vlogi, ki jo ima v pokrajini.

<NAZAJ
>NAPREJ210/320