Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Energetski viri in varčevanje z energijo

Energetika je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s proizvodnjo uporabne energije in oskrbo prebivalstva z njo.

Brez različnih vrst uporabne energije je življenje v današnjem tehnološkem svetu praktično nemogoče. Zaradi tega je postal nadzor nad proizvodnjo in izrabo različnih energetskih virov eden od ključnih strateških ciljev najrazvitejših držav sveta. To v svetu povzroča številne politične napetosti in tudi vojaške spopade.

V svetovnem merilu poraba energetskih virov še vedno izjemno hitro narašča. To lahko ponazorimo tudi s tem, da poraba energije narašča hitreje od števila prebivalcev, kar se kaže predvsem v splošnem dvigu življenjskega standarda. Največja rast je vezana na gospodarsko razvijajoče se države (prednjači Kitajska). Kljub temu se v gospodarsko razvitih državah rast porabe energije počasi umirja tako v gospodinjstvih kot v gospodarstvu, kar gre pripisati predvsem uvajanju novih (energijsko manj potratnih) tehnologij. S povečevanjem izkoristka se zmanjšuje tudi količina odpadnih snovi, kar blagodejno vpliva na stanje okolja.

Deleži porabe energetskih virov v svetu

Glavna nahajališča fosilnih goriv in izvozne poti

Naftna ploščad (Škotska)

<NAZAJ
>NAPREJ262/320