Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rastlinske in drevesne vrste ter njihovo varovanje

Vsak tip podnebja s svojimi temperaturami, količino in razporeditvijo padavin vpliva na rastlinstvo.

Spodnji kvadratki vsebujejo zapis temperatur in padavin ter s tem orisujejo značilnost podnebnega tipa, v katerem uspeva zanj značilno rastlinstvo.
Vsak kvadratek z opisom padavinskih in temperaturnih razmer umesti pod sliko rastlinstva, ki uspeva v opisanih razmerah.

Rastlinstvo: tropski deževni gozd
Podnebni tip: ekvatorialno podnebje
Rastlinstvo: stepa
Podnebni tip: celinsko polsuho podnebje
Rastlinstvo: sredozemsko rastlinstvo
Podnebni tip: sredozemsko podnebje
Rastlinstvo: tajga
Podnebni tip: zmerno hladno podnebje
Rastlinstvo: tundra
Podnebni tip: subpolarno podnebje
Rastlinstvo: savana
Podnebni tip: savansko podnebje
Padavine: pod 500 mm letno, višek poleti
Temperature: poleti nad 10 °C, pozimi –20 °C do –40 °C.
 
Padavine: od 250 do 500 mm letno, višek poleti.
Temperature: pozimi padejo pod 0 °C, poleti so nad 10 °C.
Padavine: malo padavin poleti, največ padavin jeseni in pozimi.
Temperature: med 10 °C in 30 °C.
Padavine: obilne, od 1500 do 2000 mm letno.
Temperature: med 20 °C in 30 °C.
 
Padavine: višek poleti
Temperature: poleti se ne dvignejo
nad 10 °C
  
 
Padavine: menjava sušne in deževne dobe
Temperature: med
20 °C in 30 °C.
  
 

<NAZAJ
>NAPREJ137/320