Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvoj kmetijstva in njegov pomen

Kmetijstvo kot gospodarska dejavnost skupaj z lovom in ribolovom spada v primarni sektor gospodarstva. Vključuje pridelovanje različnih uporabnih rastlin za ljudi, živali in industrijo ter rejo domačih živali, zato je njegov pomen za človeka izjemen. Temeljne kmetijske panoge so poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo. Kmetijska zemljišča delimo na posamezne zemljiške kategorije glede na to, kaj in kako se na njih prideluje oziroma kaj na njih raste. Med njimi so najpomembnejše njive, vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, travniki, pašniki in gozd.

Poljedelstvo

Preglej spodnje fotografije in razmisli, v katerih slovenskih regijah lahko najdeš tovrstne prizore (klikni na pravilna imena pokrajin):

vinogradništvo:
[Obsredozemske, Obpanonske, Dinarskokraške, Predalpske]

gozdarstvo:
[Obsredozemske, Obpanonske, Dinarskokraške, Predalpske]

sadjarstvo:
[Obsredozemske, Obpanonske, Dinarskokraške, Predalpske]

živinoreja:
[Obsredozemske , Obpanonske, Dinarskokraške, Predalpske]


Živinoreja in sadjarstvo

Vinogradništvo in gozdovi

<NAZAJ
>NAPREJ231/320