Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GEOGRAFIJA 1
i-učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij

Avtorji:
Marjana Kralj Serša, Kristijan Jeršin Tomassini, Lea Nemec

Urednica: Tatjana Kikec
Strokovni konzulent: dr. Drago Kladnik

Fotografije: Mirjam Martinuč Bernard, Tatjana Kikec, Anton Polšak, Lea Nemec, Kristjan Jeršin Tomassini, Ana Vovk Korže, Mirsad Skorupan, Drago Fon, Bojan Ambrožič, Polona Razingar, Robert Mušič, Tanja Resman Tomše, Mitja Bricelj, Alan Pajk, Janja Ambrožič, Tatjana Jurca, Luka Dekleva, Videofon d.o.o., 
DigiEd d.o.o., Flickr.com, Pixabay.com, idr.
Risbe: DigiEd, Wikimedia Commons, Videofon, Andrej Mežik, Boris Urh
Video in animacije: Wikimedia Commons, Vimeo.com, DigiEd, Videofon
Kartografija: Wikimedia Commons, DigiEd, Geodetski inštitut Slovenije, ARSO


Strokovna recenzentka: dr. Tatjana Resnik Planinc
Recenzentka praktičarka: Eva Slekovec
Pedagoški svetovalec ZRSŠ: dr. Anton Polšak
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Mojca Kavčič

Izvedba projekta: DigiEd d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0284-1

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/82 o potrditvi učbenika Geografija 1, i-učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ319/320