Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste turizma in razvoj turističnih območij

Turizem je del življenjskega sloga precejšnjega dela prebivalcev razvitih dežel, ki potujejo vedno več, vedno dlje in večkrat letno. Je družbeni pojav, ki se kaže v potovanju in bivanju ljudi zunaj kraja stalnega bivališča z namenom, da se telesno in duševno sprostijo. Zaradi dejavnosti, ki se razvijejo ob zadovoljevanju turistovih potreb, je turizem hkrati družben pojav in gospodarska panoga.

Svetovni turistični trg obvladujejo razvite države sveta. Od tam prihaja večina turistov in tam se ustvarijo tudi največji turistični dohodki.
Turistična območja se oblikujejo kot odgovor na različne potrebe turistov.

Glavne cilje potovanj po Evropi lahko razčlenimo na šest delno prekrivajočih se območij: obale, slikovite pokrajine, gorska in smučarska središča, kulturnozgodovinsko pomembna mesta, zabaviščni parki, zdravilišča.

<NAZAJ
>NAPREJ294/320