Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste prometa in telekomunikacijskih omrežij

Promet je gospodarska dejavnost, ki obsega prevoz ljudi in tovora ter posredovanje informacij iz enega kraja v drugega oziroma iz ene države v drugo. Prevozi potekajo z različnimi prometnimi sredstvi (avto, vlak, letalo, ladja in drugo) po prometnem omrežju (cestno in železniško omrežje ter vodne/zračne poti in koridorji). Posredovanje informacij poteka preko tako imenovanega informacijskega omrežja ter temu namenjenih naprav in storitev (telefon, internet, pošta).

Glede na to, kaj se prevaža, promet delimo na potniški in tovorni, glede na to, kje poteka, pa razlikujemo kopenski (cestni in železniški promet ter cevovodi), vodni in zračni promet.

S pomočjo svetovnega spleta naredi časovno in stroškovno primerjavo iste poti z osebnim avtomobilom ali z vlakom. Naredi izračun za relaciji Ljubljana–Milano in Ljubljana–Dunaj. Kaj ugotoviš?

Relacija: Ljubljana−Milano
Vlak Avto
Dolžina poti:
Trajanje poti (ure):
Stroški (€):
Strošek/km:
Relacija: Ljubljana−Dunaj
Vlak Avto
Dolžina poti:
Trajanje poti (ure):
Stroški (€):
Strošek/km:
<NAZAJ
>NAPREJ276/320