Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen sodobne infrastrukture in njen vpliv na pokrajino

Vloga sodobne infrastrukture v družbi je izjemna, saj neposredno vpliva na razvoj posameznih območij s tem, da omogoča nemoteno premagovanje razdalj, stalen pretok potnikov, blaga in informacij od kraja bivanja do kraja zaposlitve, od proizvajalca do potrošnika, od mesta nabave surovin do mesta prodaje izdelkov. V pokrajini se ta vpliv kaže v razmestitvi industrije in storitvenih dejavnosti (na primer nakupovalnih središč), lokacijah gradenj stanovanjskih naselij in podobno. Pri tem zasedata promet in spremljajoča infrastruktura precejšnji del ozemlja, zato je njun vpliv na pokrajino toliko večji. Pogosto se namreč za potrebe prometne infrastrukture uporabijo najbolj kakovostna kmetijska zemljišča (ravnina), kjer je njena gradnja najbolj enostavna in najcenejša. Ob tem je promet ob vseh pozitivnih učinkih tudi eden izmed največjih onesnaževalcev okolja.

Ceste

Letališča

Pristanišča

Železnice

<NAZAJ
>NAPREJ287/320