Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NOTRANJA ZGRADBA IN POVRŠINSKA OBLIKOVANOST ZEMLJE

Ob opazovanju pokrajin se verjetno sprašujemo, kje so vzroki njihove različnosti. Zakaj ponekod prevladujejo visoka gorovja, drugje obsežne nižine? Zakaj imajo nekatera območja bogate zaloge rudnin in fosilnih energetskih virov? Zakaj naravne nesreče, kot so potresi in vulkanski izbruhi, prizadevajo vedno ista območja? 
Del odgovorov na ta in podobna vprašanja dobimo s proučevanjem notranjosti Zemlje in procesov, ki se tam dogajajo.

Na površje Zemlje delujejo različne notranje sile in tudi tiste, ki imajo izvor zunaj Zemlje: Sonce s svojo energijo in Luna s svojo gravitacijo.

Součinkovanje notranjih in zunanjih sil in procesov ustvarja različne oblike površja. Izoblikovanost površja pa pomembno vpliva na izgled in ostale značilnosti pokrajine. Človek je svoje bivanje in dejavnosti bolj ali manj prilagodil značilnostim posameznih pokrajin, čeprav je s svojim delovanjem marsikje že porušil naravno ravnovesje.

Notranje sile in procesi Zemljino površje večinoma dvigujejo in ga gradijo, medtem ko zunanje sile in procesi Zemljino površje znižujejo in ga uravnavajo.

Polarni sij je posledica reakcije, ki nastane, ko električno nabiti delci magnetosfere pridejo v stik z Zemljinim ozračjem. Pojav je značilen za vse planete našega Osončja, ki imajo lastno magnetno polje in atmosfero.

Prenesi spodnje procese na mesto njihovega nastanka.

gravitacijska
sila Lune,
energija Sonca
preperevanje,
denudacija, erozija,
akumulacija

potresi
 
tektonika plošč,
vulkanizem
 
magnetizem,
težnost
(gravitacijska sila)


<NAZAJ
>NAPREJ7/320