Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OKOLJSKI PROBLEMI VODA IN POMEN VODA ZA ČLOVEKA


Voda, brez okusa si, brez barve, brez vonja,

ne moremo te določiti, okušamo te, pa te ne poznamo.

Življenju nisi potrebna, ti si življenje.

(G. Sauvage de Saint Marc)

 

Sladka voda je neenakomerno razporejena, večina je je težko dosegljive, potrebe po njej pa iz dneva v dan naraščajo, zato je izkoriščanje vodnih virov na Zemlji čedalje večje. Kadar je vode malo, narašča nevarnost meddržavnih sporov. Indija in Bangladeš se prepirata zaradi Gangesa, Argentina in Urugvaj zaradi La Plate. Po mednarodnem pravu si vode ni mogoče lastiti v celoti, toda države ob zgornjem toku rek pogosto čezmerno izkoriščajo in onesnažujejo vodne vire ter s tem oškodujejo ob toku navzdol ležeče države.

Analize, ki so jih naredili Združeni narodi, napovedujejo, da bo do leta 2050 vsaj dve milijardi ljudi iz 48 držav občutilo hude posledice pomanjkanja pitne vode. Največje pomanjkanje bodo občutili prebivalci zahodnega dela Azije ter severne in podsaharske Afrike.

Človeštvo nenehno posega v vodne vire. Za pridobivanje električne energije gradimo velike akumulacijske jezove, ki preprečujejo naravno prenašanje gradiva. Reguliramo struge rek, da bi zmanjšali poplavna območja in pridobili kmetijska in zazidalna zemljišča, s tem pa uničujemo biotsko raznovrstnost poplavnih ravnic in mokrišč. 

Akumulacijski jez na reki Kolorado

Na svetovnem spletu poišči posledice gradnje jezu na reki Kolorado za okolje.

Z izsekavanjem gozdov posredno pospešujemo poplave. Razloži, zakaj.

<NAZAJ
>NAPREJ171/320