Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen in vpliv turizma

Turizem je množični družbeni pojav, ki pušča sledi v prostoru, v katerem se pojavlja, v dejavnostih, ki sodelujejo pri njegovem razvoju, in na ljudeh, ki sooblikujejo turistično ponudbo (slogan Turizem smo ljudje).

Turizem pospešuje gospodarski razvoj tako v razvitih kot mnogih manj razvitih državah sveta, vpliva na okolje, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, življenje domačinov in počutje turistov. Vpliva tudi na urejenost okolja, čeprav ga množični turizem hkrati močno obremenjuje.

Ohranjanje tradicije z vidika privlačnosti za turiste prinaša Sanom na jugu Afrike pomemben vir dohodka.

Sodobna težnja v turističnem razvoju turizma je usmeritev v takšne oblike turizma, ki omogočajo {trajnostni oziroma sonaravni razvoj;Turizem ohranja okolje in naravne vire za prihodnost, je usklajen in uravnotežen z naravnimi razmerami.} turističnih območij.

Projekt EDEN ({European Destinations of Excellence;Če želiš izvedeti več o projektu, v internetni brskalnik vpiši ime projekta.}) je ustanovila Evropska komisija. Z njim spodbuja tiste oblike turizma, ki zagotavljajo družbeno, kulturno in okoljsko trajnost.

S pomočjo spletnega brskalnika poišči slovenske destinacije odličnosti in spodnje pojme, ki opisujejo značilnosti posameznih destinacij, umesti na zemljevid. V pomoč so ti lahko tudi spodnje fotografije.

Harmonija
treh dolin
Pivo in
cvetje
Pot
miru
Peter Klepec,
vrag iz Bilpe
Kamšt in
klavže


Slovenske destinacije odličnosti

<NAZAJ
>NAPREJ303/320