Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Urbanizacija podeželja

Podeželje je del kulturne pokrajine, za katerega je značilna predvsem kmetijska dejavnost. Na redkeje naseljenih območjih, odmaknjenih od urbanih središč, prevladuje tradicionalni, kmečki način življenja, prebivalstvo živi predvsem od dohodkov iz kmetijstva. Iz prometno slabo povezanih in od večjih središč odmaknjenih naselij se je prebivalstvo pred desetletji začelo izseljevati. Takšna naselja se niso več razvijala, le redke hiše so bile prenovljene. V njih se je ohranila stavbna dediščina, katere pomembna prvina so kmečki domovi (stanovanjska stavba in gospodarska poslopja). Na zunanjo podobo kmečkega doma je močno vplivalo geografsko okolje, v katerem je bil dom zgrajen.

Ali veš, zakaj v Severni Evropi in Severni Aziji prevladujejo leseni kmečki domovi, zakaj je ilovica razširjen gradben material v pokrajinah Panonske in Vlaške nižine in zakaj je kamen poglavitni gradbeni element na Krasu?

Dominkova domačija (Gorišnica)

V sodobnih podeželskih naseljih se gradijo uniformirane in modernizirane hiše iz opeke, cementa in drugih gradbenih materialov. Na ta način se zmanjšujejo razlike med mestno in podeželsko arhitekturo, izgubljajo se tudi tradicionalni regionalni tipi hiš.

Za podeželska naselja blizu urbanih središč sta značilni {suburbanizacija;Selitev prebivalstva, mestnih dejavnosti, ustanov, delovnih mest ter mestnega načina življenja iz osrednjih delov mest v predmestja in širša območja mestnih regij.} in industrializacija. Odnos med podeželjem in mestom se tako sčasoma spreminja.

V vasi Robidišče uradno živi le še devet prebivalcev, ki se večinoma ukvarjajo z rejo drobnice.

Rešitev premetanke je ime procesa, ki nastane zaradi upadanja števila prebivalcev na določenem območju zaradi izseljevanja ali negativnega naravnega prirastka.

<NAZAJ
>NAPREJ217/320