Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Raba tal, oblike kmetijstva in ohranjanje kulturne pokrajine

Raba tal odraža najširše človekovo delovanje v pokrajini in je bolj ali manj prilagojena naravnim in družbenim razmeram (relief, podnebje, voda, prsti, prebivalstvo, gospodarstvo in drugo). Ker je kmetijstvo med vsemi gospodarskimi panogami najbolj neposredno odvisno od naravnih razmer, je ta povezava še toliko pomembnejša.

Raba tal

Kmetijska zemljišča se glede na namen njihove rabe delijo na posamezne zemljiške kategorije, med katerimi so najpomembnejše njive, vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, travniki, pašniki in gozd.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje poišči javni pregledovalnik GERK in v njem rabo tal v svoji občini ter jo primerjaj z dejanskim stanjem na terenu. Opaziš kakšne razlike?

S prepletanjem vplivov naravnega okolja in človekove aktivnosti se oblikuje kulturna pokrajina, ki ima na vsakem območju značilen in prepoznaven videz.

Primer kulturne pokrajine: riževe terease (Banaue, Filipini)

V svojem domačem kraju ali bližnji okolici izberi primer kulturne pokrajine in opiši njene značilnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ240/320