Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Okoljski problemi kmetijstva in integrirana, biološka pridelava hrane

Sodobno kmetovanje sproža mnoge okoljske probleme. Zaradi naraščanja števila prebivalcev na Zemlji ter čedalje bolj izraženih zahtev po visokih donosih in posledično dobičku se je obremenjevanje okolja zaradi kmetijstva precej povečalo. Prav tako pa škodljivo vpliva na zdravje ljudi. To velja predvsem za gospodarsko zelo razvite države. Obremenjevanje okolja pa gre pripisati tudi ignoranci do okoljske problematike, nevestnemu ravnanju ali nevednosti. V gospodarsko slabše razvitih državah ponekod uvajajo oblike kmetijstva, ki niso prilagojene naravnim razmeram, ob tem pa porabijo veliko kemičnih sredstev, kar je edini način za pridelavo zadostnih količin hrane za prehrano njihovih prebivalcev.

Glavne okoljske težave, s katerimi se soočamo pri kmetijstvu, so:

  • kemizacija kmetijstva,
  • erozija prsti,
  • degradacija prsti,
  • zaslanjevanje prsti.

Erozija prsti

Zaslanjevanje prsti

Intenzivno namakanje

<NAZAJ
>NAPREJ246/320