Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Nastanek in lastnosti prsti

Slika 1
Slika 2

Koliko let je nastajala prst na sliki 1?
{2000_let;2_leti;20_let;200_let}

Primerjaj debelini prsti na slikah ena in dve. Katera prst je »mlada« oziroma je nastajala krajši čas?
Prst na sliki številka {1;2} je mlajšega nastanka.

Značilnosti prsti

Sadovnjak

Ali veš, da mogoče v prihodnosti ne bomo več mogli gojiti sadja? Mogoče sploh ne bomo več imeli sadja. Nobenega sadja − nobene hrane. Vemo, da sadje raste na drevesih, ta pa za svojo rast potrebujejo prst. Vendar rastlin ne moremo gojiti kjerkoli na Zemlji. Za kmetovanje imamo na razpolago le zgornjo plast na 12,5 % površine kopnega.

<NAZAJ
>NAPREJ110/320