Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Izberi pravilen odgovor.Naselje, ki ga prikazuje slika, je:


5.

Prenesi manjkajoče besede na prava mesta v povedih.

V mestnih ali naseljih prevladuje večnadstropna gradnja stavb. Podeželska ali naselja v razvitem svetu že dolgo niso več le kmečka ali naselja, saj se njihovi prebivalci vedno manj ukvarjajo s kmetijstvom.

Največji megalopolis na svetu je . Nastal je med mesti , Jokohama, , Osaka in .

Veliki London je primer konurbacije ali .

je širjenje mestnega načina življenja.


urbanih agrarna ruralna Tokaido Tokio Nagoja Kobe somestja Urbanizacija

6.

Poišči pare.

Hiše v naselju so razporejene na eni ali obeh straneh ceste. Naselja so značilna za ravninski svet.
obcestno naselje
Hiše v naselju so brez pravega reda, obdelovalna zemljišča so zunaj naselja.
gručasto naselje
Značilna so za slemena vinorodnih območij.
razloženo naselje
Obliko bivališča sestavlja kmečki dom in zemljišče v celku.
samotna kmetija
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ216/320