Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktanti in produkti

Snovi v kemijski reakciji lahko opredelimo kot reaktante ali produkte. Reaktanti so snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo (reagirajo med seboj). Produkti so snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji. Reaktante ločimo od produktov s puščico, ki ponazarja smer kemijske reakcije. Reaktante zapisujemo na levi, produkte pa na desni strani kemijske enačbe.

REAKTANTI $\rightarrow$ PRODUKTI

Nastanek vode

Voda je spojina, ki nastane pri reakciji med dvema elementoma. Dopolnite besedilo.

Formula vode je H2O .

Opišite kemijsko reakcijo nastanka vode z imeni snovi (besedno enačbo). Reaktanta zapišite v abecednem vrstnem redu njunih imen.

kisikvodikvoda

Napišite formulo prvega reaktanta v besedni enačbi: O2

Napišite formulo drugega reaktanta v besedni enačbi: H2  

Nastanek vodikovega klorida

Vodikov klorid nastane s kemijsko reakcijo iz elementov (vodika in klora). Katera trditev ni pravilna za to reakcijo?

Razpad živosrebrovega oksida

Živosrebrov oksid je spojina, ki pri segrevanju razpade na dva elementa. Dopolnite besedilo.

Formula živosrebrovega oksida je HgO .

Opišite kemijsko reakcijo razpada živosrebrovega oksida z imeni snovi (besedno enačbo). Produkta zapišite v abecednem vrstnem redu njunih imen.

živosrebrov oksid →  kisik + živo srebro

Napišite formulo prvega produkta v besedni enačbi: O2
Napišite simbol drugega produkta v besedni enačbi: Hg

<NAZAJ
>NAPREJ132/264