Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakon o ohranitvi mase

Masa snovi se med kemijsko reakcijo ne spremeni. Masa reaktantov je enaka masi produktov.

Reakcija kalcija s kisikom

Kalcij (na sliki) reagira s kisikom. Pri tem nastane kalcijev oksid. Besedna enačba:

kalcij + kisik → kalcijev oksid

 

Katera trditev o tej reakciji je pravilna?

Razpad vode

Vodo s pomočjo električnega toka razpade na vodik in kisik. Iz 45 g vode smo dobili 5 g vodika. Kolikšna masa kisika nastane?

m(O2) = 40 g

Reakcija dušikovega oksida s kisikom

Z modeli je prikazana reakcija med dušikovim oksidom in kisikom. Dopolnite besedilo.

Modre kroglice predstavljajo atome elementa, ki ima simbol N in ime dušik . Rdeče kroglice predstavljajo atome elementa, ki ima simbol O in ime kisik .

Spojina, ki ima formulo NO in ime dušikov oksid , reagira z elementom, ki ima formulo O2 in ime kisik . Pri tem nastane spojina, ki ima formulo NO2 in ime dušikov dioksid .

V prikazanih treh molekulah reaktantov je skupaj 6 (številka) atomov; od tega 2 (številka) atoma dušika (ime elementa) in 4 (številka) atomi kisika (ime elementa). Iz treh molekul reaktantov nastaneta 2 (številka) molekuli produkta.

V posodo smo dali 6,0 g reaktanta spojine in 3,2 g reaktanta elementa. Reaktanta sta popolnoma zreagirala. Kolikšna masa produkta je nastala? Rezultat napišite na eno decimalno mesto natančno.

m(produkt) = 9,2 g

<NAZAJ
>NAPREJ133/264