Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Magnezij zgori na zraku z bleščečim plamenom. Pri tem nastane magnezijev oksid. Dopolnite besedilo.

V tej reakciji sta dva reaktanta in en produkt . En reaktant je kovina, njegovo ime je magnezij , njegov simbol je Mg . Drugi reaktant je nekovina, njegovo ime je kisik , njegova formula je O2 . Produkt ima ime magnezijev oksid , njegova formula je MgO . Produkt je spojina, v njej so gradniki povezani z ionsko vezjo.

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Vpišite vse koeficiente, razen številke 1 (številke 1 v enačbi ne pišemo), namesto puščice pa napišite enačaj (=). Na prvo mesto napišite kovino.

2 Mg + O2 = 2 MgO

Pred začetkom reakcije smo imeli 5,0 g magnezija. Kolikšna je bila masa drugega reaktanta, če je nastalo 8,3 g produkta? Rezultat napišite na eno decimalno mesto natančno.

m(drugi reaktant) = 3,3

Nastali produkt smo lovili na urno steklo, ki se je segrelo. Glede na energijsko spremembo je ta reakcija eksotermna .

6.

Dopolnjevanje

Natrijev azid je spojina s formulo NaN3

Pri določenih pogojih spojina razpade na dva elementa. Eden od nastalih produktov je pri sobnih pogojih plin. Reakcija je zelo hitra, uporabljajo jo v nekaterih modelih varnostnih blazin (airbag). Dopolnite besedilo o reakciji razpada natrijevega azida.

Iz enega reaktanta nastaneta dva produkta. En produkt je kovina, njegovo ime je natrij , njegov simbol je Na . Drugi produkt je nekovina, njegovo ime je dušik , njegova formula je N2 .

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Vpišite vse koeficiente, namesto puščice pa napišite enačaj (=). Kovino napišite na zadnje mesto v enačbi.

2 NaN3 = 3 N2 + 2 Na

Kolikšna je bila masa reaktanta, če je nastalo 5,3 g kovine in 9,7 g nekovine? Rezultat napišite na eno decimalno mesto natančno.

m(reaktant) = 15,0

Produkti imajo manjšo energijo kot reaktanti. Glede na energijsko spremembo je reakcija  eksotermna .

<NAZAJ
>NAPREJ138/264