Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Pri reakciji med didušikovim oksidom in vodikom nastaneta dušik in voda. Napišite imena in formule snovi.

Reaktant, ki je element, ima ime vodik in formulo H2 . Reaktant, ki je spojina, ima ime didušikov oksid in formulo N2O . Produkt, ki je spojina, ima ime voda in formulo H2O . Produkt, ki je element, ima ime dušik in formulo N2 .

2.

Amonijak je spojina. Nastane pri reakciji med dvema elementoma. Dopolnite besedilo.

Formula amonijaka je NH3 .

Opišite kemijsko reakcijo nastanka amonijaka z imeni snovi (besedno enačbo). Reaktanta zapišite v abecednem vrstnem redu njunih imen.

dušikvodikamonijak

Napišite formulo prvega reaktanta v besedni enačbi: N2

Napišite formulo drugega reaktanta v besedni enačbi: H2  

3.

Dopolnite besedilo o opisani reakciji.

V epruveti smo izvedli neko reakcijo. Epruveta se je ohladila. Sklepamo lahko, da je reakcija endotermna , produkti imajo večjo energijo kakor reaktanti.
4.

Prikazan je kalotni model klorovega trifluorida. Ta spojina pri višji temperaturi razpade na dva elementa.

Eden od produktov razpada je klor. Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije.

2 ClF3 → Cl2 + 3 F2

V reakcijski posodi je bilo na začetku 185 g reaktanta. Pri reakciji je nastalo 71 g klora. Kolikšna je masa drugega produkta?

m(drugi produkt) =  114 g

Za potek reakcije smo morali dovesti energijo z intenzivnim segrevanjem posode. Glede na energijsko spremembo je ta reakcija endotermna .

<NAZAJ
>NAPREJ137/264