Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejanje kemijskih enačb

Kemijska enačba je urejena, ko je na obeh straneh kemijske enačbe enako število atomov posameznega elementa. Kemijsko enačbo uredimo tako, da pred formule snovi napišemo ustrezne številke (koeficiente).

Pravilno urejena kemijska enačba

Katera enačba kemijske reakcije je pravilno urejena?

Reakcija med ogljikovim oksidom in kisikom

Z modeli je prikazana reakcija med ogljikovim oksidom in kisikom. Pri tej reakciji nastane ogljikov dioksid.

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Vpišite znak + in vse koeficiente, razen številke 1 (številke 1 v enačbi ne pišemo), namesto puščice pa napišite enačaj (=). Snovi pišite v enakem zaporedju, kot so navedene v besedilu naloge.

2 CO + O2 = 2 CO2

Primeri kemijskih enačb

Uredite navedene kemijske enačbe. Vpišite tudi številko 1 (številke 1 pri urejanju kemijskih enačb sicer ne pišemo).


4 Li + 1 O22 Li2O

4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3

1 C3H8 + 5 O2  → 3 CO2 + 4 H2O

1 B2O3 + 3 Mg → 2 B + 3 MgO 

2 XeO32 Xe + 3 O2

Reakcija amonijaka s kisikom

Amonijak pri določenih pogojih reagira s kisikom tako, da nastaneta didušikov oksid in voda.

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Vpišite znak + in vse koeficiente, razen številke 1 (številke 1 v enačbi ne pišemo), namesto puščice pa napišite enačaj (=). Snovi pišite v enakem zaporedju, kot so navedene v besedilu naloge.

2 NH3 + 2 O2 = N2O + 3 H2O

<NAZAJ
>NAPREJ134/264