Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksotermne in endotermne reakcije

Kemijska reakcija je tudi energijska sprememba. Pri kemijskih reakcijah se energija lahko sprošča ali veže (porablja), običajno v obliki toplote. Ločimo med eksotermnimi in endotermnimi kemijskimi reakcijami.
Pri eksotermni kemijski reakciji se energija sprosti v okolico, produkti imajo zato manjšo energijo kakor reaktanti.
Pri endotermni kemijski reakciji se energija veže iz okolice, produkti imajo zato večjo energijo kakor reaktanti.

Eksotermna reakcija

Katera trditev opisuje eksotermno reakcijo?

Energijske spremembe pri dveh reakcijah

Opredelite navedeni reakciji kot eksotermni ali endotermni.

Fotosinteza je endotermna reakcija,
gorenje premoga je eksotermna reakcija.

Energijski diagram

Katera trditev za kemijsko reakcijo, ki jo opisuje predstavljeni energijski diagram, je pravilna?

Reakcije v bateriji

Ko baterijo praznimo in polnimo, potekajo v njej kemijske reakcije. Kakšne so te reakcije glede na energijske spremembe?

Pri praznjenju baterije (na primer ko imamo baterijo v baterijski svetilki) poteka eksotermna reakcija, energija se sprosti v okolico. Pri polnjenju baterije (ko imamo baterijo v polnilniku) pa poteka endotermna reakcija, energija se veže iz okolice.
<NAZAJ
>NAPREJ135/264