Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Snovi v kemijski reakciji lahko opredelimo kot reaktante ali produkte. Reaktanti so snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo (reagirajo med seboj). Produkti so snovi, ki nastanejo pri kemijski reakciji. Reaktante ločimo od produktov s puščico, ki ponazarja smer kemijske reakcije. Reaktante zapisujemo na levi, produkte pa na desni strani kemijske enačbe.

REAKTANTI $\rightarrow$ PRODUKTI

Masa snovi se med kemijsko reakcijo ne spremeni. Masa reaktantov je enaka masi produktov. 

Kemijska enačba je urejena, ko je na obeh straneh kemijske enačbe enako število atomov posameznega elementa. Kemijsko enačbo uredimo tako, da pred formule snovi napišemo ustrezne številke (koeficiente).

Kemijska reakcija je tudi energijska sprememba. Pri kemijskih reakcijah se energija lahko sprošča ali veže (porablja), običajno v obliki toplote. Ločimo med eksotermnimi in endotermnimi kemijskimi reakcijami.

Pri eksotermni kemijski reakciji se energija sprosti v okolico, produkti imajo zato manjšo energijo kakor reaktanti.

Pri endotermni kemijski reakciji se energija veže iz okolice, produkti imajo zato večjo energijo kakor reaktanti.

Reakcija ogljika s kisikom

Katera trditev o reakciji ogljika s kisikom je pravilna?

Reakcija vodika s klorom

Katera enačba pravilno ponazarja reakcijo med vodikom in klorom?

Razpad spojine

Spojina s formulo NH4NO2 razpada na dva produkta. Prvi produkt je zelo pogosta spojina vodika in kisika. Drugi produkt je plinast element, ki tvori dvoatomne molekule. Dopolnite zapis reakcije z imeni produktov. Produkta pišite v enakem zaporedju, kot sta navedena v besedilu.

NH4NO2voda + dušik
<NAZAJ
>NAPREJ136/264