Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Električni naboj delcev

Delci v atomu se razlikujejo po naboju: proton ima pozitiven naboj 1+, elektron ima negativen naboj 1−, nevtroni pa nimajo naboja. Protone označimo s simbolom p+, nevtrone pa s simbolom no. Elektrone označimo s simbolom e.

Število protonov v jedru atoma je enako številu elektronov v elektronski ovojnici. Atom je navzven električno nevtralen.

V preglednici so navedene glavne lastnosti osnovnih delcev.

Osnovni delec Oznaka Električni naboj Razmerje mas Položaj v atomu
proton p+ 1+ 1 jedro
nevtron no 0 1 jedro
elektron e 1 1/1836 elektronska ovojnica


Kakšen električni naboj nosita proton in elektron?


Proton: 1+; elektron: 1−.


Animacija: Osnovni delci v atomu helijaPreberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

V jedru atoma elementa helija sta dva protona in dva nevtrona , v elektronski ovojnici pa se gibljeta dva elektrona.

Elektron nosi naboj 1−, proton pa 1 + .

Število elektronov je enako številu protonov ; atom je navzven električno nevtralen .

<NAZAJ
>NAPREJ34/264