Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrstno in masno število

Poglejte si še enkrat prejšnjo animacijo in izberite napačno trditev za atom helija.

Elektrone je leta 1897 odkril angleški znanstvenik J. J. Thomson. Za svoje delo je pozneje prejel Nobelovo nagrado.

 

 

 

Atom elementa natrija ima v jedru enajst protonov. Koliko elektronov mora biti v elektronski ovojnici tega atoma, da bo navzven električno nevtralen?

Vrstno in masno število

Število protonov v jedru imenujemo vrstno število oziroma atomsko število elementa in ga označimo s črko Z levo spodaj pri simbolu za element. Atomsko število je hkrati enako tudi številu elektronov, ki jih ima atom v elektronski ovojnici, saj je atom navzven električno nevtralen.

Skupno število protonov in nevtronov v jedru imenujemo masno število atoma A. Zapišemo ga s številko levo zgoraj pri simbolu za element.


Kako izračunamo masno število atoma?


Seštejemo število protonov in nevtronov.


Animacija: Vrstno in masno število

Eden od atomov litija ima vrstno število 3 in masno število 7.

V jedru tega atoma so trije protoni in štirje nevtroni. V elektronski ovojnici so trije elektroni.


<NAZAJ
>NAPREJ35/264