Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

V sredini atoma je majhno atomsko jedro . Sestavljeno je iz protonov in nevtronov. Okrog jedra je elektronska ovojnica , v kateri se gibljejo elektroni .

Lupine so področja v elektronski ovojnici, kjer je najverjetneje, da so elektroni. Vseh lupin je sedem .

 

11.

Koliko protonov ima atom z elektronsko konfiguracijo O 2,6?

Jeklenke s kisikom

12.

Kateri zapis je pravilen za izotop kalcija, ki ima 20 elektronov in 20 nevtronov?

13.

Koliko elektronov je lahko največ v prvih dveh lupinah?

14.

Koliko elektronov je v posameznih lupinah atoma $^{23}_{11}{\rm Na}$? Povežite.

Prva lupina
2
Druga lupina
8
Tretja lupina
1
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ42/264