Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Protoni in nevtroni

Dopolnite besedilo.

Atom kisika ima v jedru 8 protonov. Ker je navzven električno nevtralen, mora imeti v elektronski ovojnici 8 elektronov. Atom fosforja ima v jedru 15 protonov in zato v elektronski ovojnici 15 elektronov.

Atomi so navzven električno nevtralni.

Če poznamo vrstno in masno število, lahko sklepamo o zgradbi atoma. Koliko protonov in nevtronov je v atomu litija z vrstnim številom 3 in masnim številom 7?

IZOTOPI

Vsi atomi nekega elementa imajo enako vrstno število. To pomeni, da imajo enako število protonov v atomskem jedru in elektronov v elektronski ovojnici. Lahko pa se razlikujejo v številu nevtronov v atomskem jedru; imajo različna masna števila. Take atome imenujemo izotopi. Vodik na primer najdemo v naravi v obliki treh izotopov; to so protij $^{1}_{1}{\rm H}$ , devterij $^{2}_{1}{\rm H}$ in tritij $^{3}_{1}{\rm H}$.

Kateri zapis vrstnega in masnega števila navedenega atoma litija je pravi?

Določimo vrstno in masno število atoma ter na podlagi tega sklepamo na sestavo atomskega jedra in elektronske ovojnice atoma. 

V jedru atoma elementa kisika je 8 protonov in 8 nevtronov. Koliko je vrstno število tega atoma?

Koliko protonov in nevtronov ima v jedru atom fosforja $^{31}_{15}{\rm P}$?

<NAZAJ
>NAPREJ36/264