Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elektronska konfiguracija

Animacija: Polnjenje lupin v različnih atomih

Na animaciji je prikazan model elektronske ovojnice atomov helija, kisika in magnezija.


Skrajšano lahko zapišemo število elektronov v lupinah atomov s številko; z vejico ločimo število elektronov v posameznih lupinah. Taki razporeditvi rečemo tudi elektronska konfiguracija.

Zapis Mg 2,8,2 tako pomeni, da gre za atom elementa magnezija, ki ima v prvi lupini 2 elektrona, v drugi 8 (prvi dve lupini sta polni) in v tretji dva elektrona.

Elektrone, ki se nahajajo v najbolj oddaljeni lupini, imenujemo zunanji oziroma valenčni elektroni. Atomi se med seboj povezujejo z zunanjimi elektroni.


Kako imenujemo elektrone v najbolj oddaljeni lupini?


Zunanji ali valenčni elektroni.


Atom magnezija ima v prvi lupini 2 elektrona, v drugi 8 in v tretji 2 elektrona. Ima dva valenčna (zunanja) elektrona.
<NAZAJ
>NAPREJ38/264