Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek enojne kovalentne vezi

V kovalentni vezi si dva atoma med seboj delita svoja elektrona. Atoma sta tako povezana z dvema elektronoma, ki pripadata obema atomoma, in tako tvorita enojno kovalentno vez. Delitev elektronov med atomi omogoča atomom, da dosežejo tako razporeditev elektronov na zunanjih orbitalah, kot jo imajo žlahtni plini, za katero vemo, da je zelo stabilna.

Med katerimi atomi nastane kovalentna vez?

Kovalentna vez nastane, če se med seboj povezujejo atomi nekovin. Položaj nekovin v periodnem sistemu si oglejte na naslednji strani!

Oglejmo si animacijo prikaza nastanka enojne kovalentne vezi.

RAZLAGA: Črno sta označena posamezna elektrona obeh atomov vodika. Ko se atoma vodika dovolj približata, si začneta deliti svoja elektrona. Tako nastane iz dveh atomov vodika molekula vodika.

 

Nastanek molekule vodika

Ko se dva atoma vodika približata, njuna elektrona tvorita skupni ali vezni elektronski par. Nastane molekula vodika, H2.

V molekuli vodika si atoma delita en skupni ali vezni elektronski par, zato sta atoma vodika med seboj povezana v molekulo vodika z enojno kovalentno vezjo.

Na skici je prikazan skupni ali vezni elektronski par med atomoma vodika.

 

Strukturna formula in model molekule vodika


Vezni elektronski par v strukturni formuli označujemo s črtico med obema atomoma.

Zapomnimo si!

V molekuli vodika en skupni ali vezni elektronski par predstavlja enojno kovalentno vez.

<NAZAJ
>NAPREJ72/264