Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek molekule vodikovega klorida

Molekula vodikovega klorida je sestavljena iz atoma vodika in atoma klora. Atom vodika ima en zunanji elektron v zunanji lupini, atom klora pa ima v zunanji lupini sedem elektronov. Tako vsakemu od obeh atomov, atomu vodika in atomu klora, manjka po en elektron, da bi imel zunanjo lupino popolnoma zasedeno z elektroni. Zato elektrona, ki pripadata vsak svojemu atomu, torej atomu vodika in atomu klora, tvorita skupni ali vezni elektronski par, ki atoma poveže v molekulo.

V molekuli vodikovega klorida si atoma delita en skupni ali vezni elektronski par, zato sta atom vodika in atom klora med seboj povezana v molekulo vodikovega klorida  z enojno kovalentno vezjo.

Na skici je prikazan skupni ali vezni elektronski par med atomom vodika in atomom klora.

 

Strukturna formula in model molekule vodikovega klorida

Zapomnimo si!

V molekuli vodikovega klorida en skupni ali vezni elektronski par predstavlja enojno kovalentno vez.

Položaj nekovin v periodnem sistemu

Nekovine so na desnem delu periodnega sistema.


Nastanek molekule klora

Molekula klora je sestavljena iz dveh atomov klora, ki sta med seboj povezana z enojno kovalentno vezjo. Koliko elektronov manjka vsakemu od atomov klora za dosego stabilne elektronske konfiguracije?

<NAZAJ
>NAPREJ73/264