Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Nastanek trojne kovalentne vezi

Ponovno si oglejte animacijo prikaza nastanka trojne kovalentne vezi in dopolnite besedilo. Vpisujte besede in ne številk.Vsak atom dušika ima v zunanji lupini pet elektronov. Atoma dušika se povežeta tako, da si delita tri elektronske pare. Atoma dušika sta torej povezana s trojno kovalentno vezjo. 
7.

Kdaj nastane dvojna kovalentna vez?

8.

Molekula vodika

Zakaj se dva atoma vodika povežeta v molekulo vodika?

9.

Molekula kisika

Ovrednotite trditve.

Kisikov atom ima v zunanji lupini po 7 elektronov.

Drži. Ne drži.

V molekuli kisika sta povezana dva atoma kisika z dvojno kovalentno vezjo.

Drži. Ne drži.

Kisikova atoma si tako delita dva skupna ali vezna elektronska para.

Drži. Ne drži.
10.

Molekula dušika

Zakaj se dva atoma dušika povežeta v molekulo dušika?

<NAZAJ
>NAPREJ79/264