Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kovalentna vez med atomi

Ugotovite, ali je spodnja trditev pravilna.

Atoma dveh nekovin se med seboj lahko povežeta s kovalentno vezjo tako, da si delita elektrona, ki predstavljata skupni ali vezni elektronski par.

Drži. Ne drži.
2.

Katera trditev o kovalentni vezi je pravilna?

3.

Katere trditve so pravilne?

4.

Nastanek dvojne kovalentne vezi

Oglejte si animacijo prikaza nastanka dvojne kovalentne vezi in ovrednotite trditve:

Vsak atom kisika deli dva svoja zunanja elektrona z drugim atomom kisika.

Drži. Ne drži.

Dva skupna ali vezna elektronska para tvorita dvojno kovalentno vez.

Drži. Ne drži.

Molekula kisika ima štiri nevezne elektronske pare.

Drži. Ne drži.
5.

Kaj je kovalentna vez?

<NAZAJ
>NAPREJ78/264