Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek dvojne kovalentne vezi

Atomi, ki imajo v zunanji lupini 6 elektronov, potrebujejo do stabilne razporeditve elektronov v zunanji lupini še dva elektrona. Vsak tak atom lahko v skupno vez z drugim atomom prispeva dva elektrona in tako doseže, da ima v zunanji lupini po osem elektronov. Tako doseže tako razporeditev elektronov v zunanji lupini, kot jo imajo atomi žlahtnih plinov.

Med katerimi atomi nastane dvojna kovalentna vez?

Elektrona, ki tvorita enojno kovalentno vez, imenujemo tudi skupni ali vezni elektronski par. Z dvojno kovalentno vezjo se med seboj povezujejo atomi nekovin, ki imajo v zunanji lupini šest elektronov − atomi šestnajste skupine periodnega sistema (po starem VI. skupine). Na naslednji animaciji si lahko ogledate model molekule kisika kot palični, kroglični ali kalotni model.


Model molekule kisika

palični kroglični kalotni

Nastanek molekule kisika

Dvojna kovalentna vez nastane, ko si atoma kisika med seboj delita dva skupna elektronska para, torej štiri elektrone, in se tako z dvojno kovalentno vezjo med seboj povežeta.

Na skici sta prikazana dva skupna ali vezna elektronska para med atomoma kisika, strukturna formula in model molekule kisika.

Strukturna formula in model molekule kisika

Molekula kisika ima tudi štiri nevezne elektronske pare. V molekuli kisika sta atoma kisika povezana z dvojno kovalentno vezjo.

Molekula kisika

Katera trditev o molekuli kisika je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ74/264