Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Nastanek enojne kovalentne vezi

V kovalentni vezi si dva atoma med seboj delita skupni ali vezni elektronski par. Delitev elektronov med atomi omogoča atomom, da dosežejo tako razporeditev elektronov v zunanji lupini, kot jo imajo žlahtni plini, za katero vemo, da je zelo stabilna.

Najpreprostejši primer kovalentne vezi je nastanek kovalentne vezi med atomoma vodika, ki tako tvorita molekulo vodika.

V molekuli vodika si atoma delita skupni ali vezni elektronski par, zato sta atoma vodika med seboj povezana v molekulo vodika z enojno kovalentno vezjo, kar lahko zapišemo kot:

V molekuli vodika sta atoma kisika povezana z enojno kovalentno vezjo.

Atom vodika ima v zunanji lupini

Nastanek dvojne oziroma trojne kovalentne vezi

Dvojna vez oziroma trojna vez med atomoma nastane v atomih, ki imajo v zunanji lupini 6 oziroma 5 elektronov. Za stabilno razporeditev elektronov v zunanji lupini potrebujejo namreč še dva oziroma tri elektrone. Zato vsak atom v skupno vez z drugim atomom prispeva dva elektrona oz. tri elektrone in s tem doseže, da ima vsak atom v zunanji lupini po osem elektronov. Tako dosežeta oba atoma stabilno razporeditev elektronov v zunanji lupini.

Molekula kisika

Na skici sta prikazana skupna ali vezna elektronska para med atomoma kisika, strukturna formula in model molekule kisika.

V molekuli kisika sta atoma kisika povezana z dvojno kovalentno vezjo.

Molekula dušika

Na skici so prikazani skupni ali vezni elektronski pari med atomoma dušika, strukturna formula in model molekule dušika.

V molekuli dušika sta atoma dušika povezana s trojno kovalentno vezjo.

<NAZAJ
>NAPREJ77/264