Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Animacija nastanka molekul kisika in dušika

Oglejmo si animacijo prikaza nastanka dvojne kovalentne vezi v molekuli kisika.

RAZLAGA:

Ko se atoma kisika dovolj približata, vsak atom prispeva dva elektrona za nastanek dveh skupnih elektronskih parov. Tako nastane iz dveh atomov kisika molekula kisika.

Kisikov atom ima v zunanji lupini 6 elektronov. Da bi atom kisika imel zunanjo lupino polno, potrebuje še dva elektrona. Vsak kisikov atom v skupno vez prispeva dva elektrona. Kisikova atoma si elektrone delita, tako imata oba kisikova atoma po osem elektronov v zunanji lupini. Kisikova atoma si tako delita dva skupna ali vezna elektronska para, zato se lahko tvorita dve kovalentni vezi. Vsak atom kisika ima še dva elektronska para, ki jih pri nastanku omenjene vezi ni potreboval, zato ima nastala molekula kisika štiri nevezne elektronske pare.


Oglejmo si animacijo prikaza nastanka trojne kovalentne vezi v molekuli dušika.

RAZLAGA:

Ko se atoma dušika dovolj približata, vsak atom prispeva tri elektrone za nastanek treh skupnih elektronskih parov. Tako nastane iz dveh atomov dušika molekula dušika.


Zapomnimo si!

V molekuli kisika sta atoma kisika povezana z  dvojno kovalentno vezjo.

V molekuli dušika sta atoma dušika povezana s  trojno kovalentno vezjo.

<NAZAJ
>NAPREJ76/264