Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polarna vez v molekuli vodikovega klorida

Vez med atomom vodika in atomom klora je polarna

Atom klora ima v svoji zunanji lupini 7 elektronov. Da bi imel zunanjo lupino polno, potrebuje še 1 elektron. S tem bi dosegel  stabilno elektronsko konfiguracijo, enako, kot jo imajo atomi žlahtnih plinov. Vodikov atom ima v svoji zunanji lupini en elektron. Če atom vodika prispeva en elektron v skupni elektronski par, se z atomom klora poveže z eno kovalentno vezjo. V vodikovem kloridu, HCl, so atomi v molekuli različni, zato se elektroni zadržujejo bolj pri enem od obeh atomov in tako dobimo polarno kovalentno vez.  Skupni elektronski par je v povprečju bliže klorovemu atomu. Molekula vodikovega klorida ima dipol s presežnim negativnim nabojem na klorovemu atomu.  Molekula vodikovega klorida je zato polarna.

V molekuli HCl si atoma vodika in klora delita dva elektrona. Tako imata oba atoma zapolnjeno zunanjo lupino.

Vendar elektronski par v molekuli vodikovega klorida ni enakomerno porazdeljen med obe jedri. 

Skupen elektronski par v molekuli vodikovega klorida, HCl, torej  ne pripada enakovredno obema atomoma. Molekula vodika HCl je sicer navzven električno nevtralna, vendar je kovalentna vez v molekuli vodikovega klorida polarna. 

Strukturna formula in model molekule vodikovega klorida

Molekula vodikovega klorida je polarna

Oglejmo si 3D-model molekule vodikovega klorida. Kliknite kvadrat, da se prikaže porazdelitev naboja v molekuli. Z rdečo barvo je prikazan negativni elektrostatični naboj, z modro pa pozitivni elektrostatični naboj.

Elektrostatični naboj
Dopolnite besedilo. Večji negativni naboj v molekuli HCl je na atomu klora, večji pozitiven naboj pa na atomu vodika .
<NAZAJ
>NAPREJ82/264